Sunday, February 27, 2011

Applied Physics Seminar 2011

بسم الله الرحمن الرحيم


"Nurturing Youth Towards Future"

Seminar Fizik Gunaan 2011, anjuran Program Fizik Gunaan Universiti Sains Islam Malaysia akan diadakan. Butiran mengenai program tersebut adalah seperti berikut:

Tarikh:   3 Mac 2011
Hari:      Khamis
Masa:     8 a.m. - 1.30 p.m.
Yuran:    RM10 (makanan disediakan)
Tempat: Dewan Kuliah Utama, Fakulti Pengajian Qur'an dan Sunnah, USIM.


Slot 1:
Nurturing Youth Toward Scientific Thinking and Futuristic Minds.
Oleh Prof. Dr. Emiritius Muhammad Bin Yahaya (UKM)

Slot 2:
The Discovery of New Materials with Novel Physical Properties
Oleh Prof. Dr. Roslan Bin Shukor (UKM)

Slot 3:
Nanophotonics: The Art of Managing Photons at Nanoscale
Oleh Dr. Gunawan Witjaksono (MIMOS)


Objektif program:

  1. membantu pelajar-pelajar Fizik, khususnya pelajar Fizik Gunaan USIM untuk memilih bidang pengkhususan dalam Fizik
  2. memenuhi tanggungjawab sosial dengan memberi pendedahan kepada masyarakat tentang dunia Fizik
  3. menyediakan mahasiswa yang bersedia dan berkemampuan untuk menghadapi bidang kerjaya.
Semua lapisan masyarakat terutamanya pelajar Fizik dijemput hadir.

Untuk sebarang pertanyaan dan pendaftaran, sila rujuk kepada:
  • Anis (019-6348952)0 comments: